การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา  2559
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย      เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2559

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
         
     
         
  ด.ญ.เมเรียน  เกรซ  มอนโกเมอรี่   ด.ช.ไรวินท์  สุทธะนันท์  
  นักเรียนชั้น Yr.3A   นักเรียนชั้น Yr.3B  
  รองชนะเลิศเหรียญเงิน   รางวัลชมเชย  
  
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
         
     
         
  ด.ช.เจมส์  ชัชพล  ลีลายุวัฒน์   ด.ช.วฤตม์  จิวากานนท์  
  นักเรียนชั้น Yr.6F   นักเรียนชั้น Yr.6E  
  รางวัลชมเชย   รางวัลชมเชย  
  
 
 
 
 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     
         
     
  ด.ญ.พริม  พีระวัฒนชาติ  
  นักเรียนชั้น Yr.9B  
  รางวัลชมเชยเกียรตยศ  
 
         
     
         
  ด.ช.ชนัต  ไวว่องกิจการ   ด.ช.ธีร์  เดชปกเกศ  
  นักเรียนชั้น Yr.9D   นักเรียนชั้น Yr.7B  
  รางวัลชมเชย   รางวัลผ่านเกณฑ์  
 
  
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         
     
         
  นางสาว จิราภา  เผยศิริพัฒน์   นางสาว ปภาวีร์  อาชวจิรดา  
  นักเรียนชั้น Yr.12E   นักเรียนชั้น Yr.12B  
  รางวัลชมเชยเกียรติยศ   รางวัลชมเชยเกียรติยศ  
 
 
         
     
  นายเสกข์ศิลป์  ศรีสุขสันต์  
  นักเรียนชั้น Yr.12F  
  รางวัลชมเชย