U.S.kids world championship qualified 2016-2017


ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.พิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมชัย นักเรียนชั้น Yr.3D

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกอล์ฟ
รายการ U.S.kids world championship qualified 2016-2017 รุ่นอายุ 9 ปี
เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559
ณ สนามกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี