การแข่งขันรายการ Star Kids


ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนวง Graziozo

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
จากการแข่งขันรายการ Star Kids
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559


รายชื่อนักเรียน
ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ตำแหน่ง
1. ด.ช.ธิติพงษ์ เสถียรสัมฤทธิ์ Yr.7A Drum Set
2. ด.ญ.สุพิชชา แวววรวิทย์ Yr.7A Piano
3. ด.ญ.ญานินท์ พรหมชาติ Yr.7A Singer
4. ด.ช.พงศกร สถิรเมธากร Yr.9A Guitar
5. ด.ช.ธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย Yr.9B Guitar Bass
ครูผู้ควบคุมวง : ม.ณัฐพล สุทธิเกษม