100 ปี วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
เนื่องในงาน “100 ปี วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
     
 
 
     
  ด.ช.ยินดี เมธาจิตตานนท์  
  Year 3  
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
     
 
 
     
  ด.ญ.นภัส บุญทวีกุลสวัสดิ์  
  Year 5  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันการเล่านิทาน
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
เนื่องในงาน “100 ปี วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
     
 
 
     
  ด.ญ.ปัณณรัตน์ ลาสุทธิ  
  Year 3  
  รางวัลชมเชย  
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
     
 
 
     
  ด.ช.อีวาน ลือวงศ์ศุภกิจ  
  Year 6  
  รางวัลชมเชย  
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันขับร้อง
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
เนื่องในงาน “100 ปี วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2561”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     
     
 
     
ด.ช.วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล   ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์
Year 4   Year 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   รางวัลชมเชย
 
 
     
 
     
ด.ญ.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร   ด.ช.ศิรา สิทธิจารธรรม
Year 9   Year 9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   รางวัลชมเชย