การแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560

 
 
 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

     
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
     
 
     
เด็กชายธีร์ เดชปกเกศ Year 8B   นายเพชร จีระเรืองรอง Year 12C
รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)   รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1)
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค  
     
     
   
   
  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
       
       
    1.   เด็กชายปาณัสม์ ปุณโณปถัมถ์ Year 9B  
    2.   เด็กชายธนิน เลิศอำรุงวัฒนา Year 9B  
    3.   เด็กหญิงฟาริดา เรืองบูชา Year 7B  
    4.   เด็กหญิงภันวา บุญธนภัทร Year 9B  
    5.   เด็กหญิงรมย์รัมภา ฐิติธนาวัสส์ Year 7B  
       
  รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)
  ตัวแทนแข่งขันระดับภาค
   
   
     
 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
 
     
   
     
  เด็กหญิงปารย์ ทรงทรัพย์กุล Year 8A  
  รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2)  
     

     
     
     
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
     
 
     
นางสาวรินรดา เภกะนันท์  Year 10B   เด็กหญิงภิญญดา พงศะบุตร  Year 9B
รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ)   รางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1)
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค  
     
     
 
 
 
 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

     
     
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
 
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
     
 
 
เด็กชายกฤตภาส ทัตธนสมบัติ Year 8D   นายธนพัต วณิชชานัย Year 10E
เด็กหญิงอเล็กซิส ศิริสมบูรณ์วงศ์ Year 8D   นางสาวรินรดา เกสมาส Year 10E
รางวัลเหรียญเงิน   รางวัลเหรียญเงิน
 
     
     
 
 
 
 

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

     
     
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
     
 
     
เด็กชายชิติพัทธ์ ตันติเมธ Year 9B   เด็กหญิงพิชญา เดชวงศ์ชัยกุล Year 9A
เด็กชายศรุณพล ชั้นเสวิกุล Year 9A   เด็กหญิงเอมภา โรจน์ฤทธากร Year 9A
รางวัลเหรียญทอง   รางวัลเหรียญเงิน