การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน Reach Youth Super League และ Protech Unlisted Championships 2017

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง นักเรียนชั้น Y.4E

   

       การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
   
                         - รายการ Reach Youth Super League รอบภูมิภาค ครั้งที่ 1 สนามที่ 2 เขตที่ 10 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
                                     ได้รับรางวัลดังนี้
    1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
     
     
   
   
ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   
                         - รายการ Protech Unlisted Championships 2017 ณ สนามแบดมินตันภคภัทร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
                                     ได้รับรางวัลดังนี้
    1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี
    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี
     
     
   
   
ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี     
  ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี