การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ SBS Basketball championship U-12

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมบาสเกดบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง
จากการแข่งขันบาสเกตบอล "SBS Basketball championship U-12"

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต

   
ทีมชาย ทีมหญิง