การแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2017 - 2018

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.พิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมชัย นักเรียนชั้น Yr.4A
ได้รับรางวัลที่ 3 คลาส DB
จากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2017 - 2018 เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560