การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ นักเรียนชั้น Yr.4D
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี ประเภทขับร้อง รุ่นอายุ 6 - 11 ปี
ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2560 ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร