การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ International Singapore Maths Competition (ISMC)

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. ปุณิกา เอื้อจิตร์ นักเรียนชั้น Yr.4C
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ International Singapore Maths Competition (ISMC)
ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศ