การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงธนพร ชวนะสุนทรพจน์ นักเรียนชั้น Yr.4A
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 5th THAILAND MATHEMATICS CONTEST

จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์