การแข่งขันแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 18 / 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 18 / 2560
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
     
 
     
ด.ช.ปุณยธร กันศิริ   ด.ช.อภิณัฐ วิวัฒน์ธนกุล
Year 2E   Year 2B
รางวัลเหรียญทองแดง   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
     
 
     
ด.ช. ณัฐวี วิวัฒน์ธนกุล   ด.ญ. ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์
Year 6A   Year 6E
รางวัลเหรียญทอง   รางวัลเหรียญทอง
 
 
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
 
     
  ด.ช. ประเณศ อิงคนันท์  
  Year 8A  
  รางวัลเหรียญทองแดง