การแข่งขัน Math Eng Contest (MEC) ครั้งที่ 3 / 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขัน Math Eng Contest (MEC) ครั้งที่ 3 / 2560
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
     
 
     
  ด.ช.ปุณยธร กันศิริ  
  Year 2E  
  รางวัลเหรียญทองแดง  
 
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     
 
     
  ด.ช.แดเนียล เจมส์ มิลล์  
  Year 3C  
  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย  
 
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     
 
     
  ด.ญ. ธนพร ชวนะสุนทรพจน์  
  Year 4A  
  รางวัลเหรียญทอง  
 
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     
 
     
  ด.ญ. ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์  
  Year 6E  
  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย