เด็กและเยาวชนดีเด่น


ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงอรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร Yr.9B
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะดนตรี
ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ พร้อมรับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี
ในวัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 
     


 


 


               เด็กหญิงอรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร Yr.9B เป็นตัวแทนประเทศไทยรุ่น Junior อายุ 13-15 ปี Female ของการแข่งขัน WCOPA 2017 (World Championships of Performing Arts 2017) ณ Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านเข้ารอบ Semi-final ของรุ่น Junior ประเภท Vocal ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รายการดังนี้

    - เหรียญเงิน จาก Vocal With Self - Accompaniment ประเภท Rock  
    - เหรียญเงิน จาก Vocal ประเภท Latin  
    - เหรียญทองแดง จาก Vocal ประเภท Rap  
    - เหรียญทองแดง จาก Vocal ประเภท World