การประกวดโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการประกวด
โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5” ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย...ไปอินเตอร์”
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560


 
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     
     
 
     
  ด.ญ.นันทน์นิชา อัชฌาพิพัฒน์  
  นักเรียนชั้น Yr.5C