การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา  2560
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย      เมื่อวันที่  9-10 กันยายน 2560

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
         
 
 
 
         
  ด.ช.ยินดี เมธาจิตตานนท์   ด.ช. อชิตะ จันทรประภา  
  นักเรียนชั้น Yr.3F   นักเรียนชั้น Yr.3F  
  รางวัลชมเชยเกียรติยศ   รางวัลผ่านเกณฑ์  
  
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
         
 
 
 
         
  ด.ญ.เมเรียน เกรซ มอนโกเมอรี่   ด.ญ.ลลิต้า วิคตอเรีย วิทย์ไธง รัสเซลล์  
  นักเรียนชั้น Yr.4A   นักเรียนชั้น Yr.5F  
  รางวัลชมเชย   รางวัลผ่านเกณฑ์  
  
 
 
 
 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     
     
ด.ช.เจมส์ ลีลานุวัฒน์ ด.ช.ธีร์ เดชปกเกศ ด.ญ.ปารย์ ทรงทรัพย์กุล
นักเรียนชั้น Yr.7A นักเรียนชั้น Yr.8B นักเรียนชั้น Yr.8A
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลผ่านเกณฑ์

 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
     
       
 
     
  นายชลันธร ฉายาวรกุล  
  นักเรียนชั้น Yr.12A  
  รางวัลผ่านเกณฑ์