การสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560

 
 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
     
     
 
     
  ด.ญ.สิริกันย์ มานัสสถิตย์  
  นักเรียนชั้น Yr.3D  
  รางวัลชมเชย  
 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     
     
         
     
  ด.ญ.กันตินันท์ เหลียววัฒนกิจ  
  นักเรียนชั้น Yr.5B  
  รางวัลผ่านเกณฑ์