การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงนริศา ซาโต้ นักเรียนชั้น Year 5E

     
   
     

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน (ระดับประถมศึกษา)
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ได้รับโล่เกียรติยศของมูลนิธิร่มฉัตร
เหรียญรางวัล เกียรติบัตรรองชนะเลิศเหรียญเงิน และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร

 

 
 
 
รางวัลชมเชย
( ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา )
     
     
 
     
เด็กชายธรรมชาติ จงนรังสิน   เด็กหญิงณัฐชนน ประชาพร
นักเรียนชั้น Year 4C   นักเรียนชั้น Year 5C
     
     
     
     
     
 
     
เด็กชายยูตะ วรบวร   เด็กหญิงคูณชิตา โอะโนะเดะระ
นักเรียนชั้น Year 5E   นักเรียนชั้น Year 5E
 
 
 
 
 
รางวัลผ่านเกณฑ์ (ได้รับเกียรติบัตร)
     
   
     
  เด็กชายยูตะ ทาคัสสึ  
  นักเรียนชั้น Year 6D