การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายฮิโรกิ นาริตะ Year 8E

     
   
     

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ได้รับถ้วยเกียรติยศของมูลนิธิร่มฉัตร
เหรียญทอง (ทองคำแท้) เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร

 
 
 

 

 
 
 
 
 
รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ
(ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา)
     
     
   
     
  เด็กหญิงมยุรี ซาโต้  
  นักเรียนชั้น Year 7C  
     

 
 
 
รางวัลชมเชย
(ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา)
     
     
 
     
เด็กหญิงอามิริ อโอยากิ   เด็กหญิงมะลิสรา จงนรังสิน
นักเรียนชั้น Year 7D   นักเรียนชั้น Year 8A
     
     
     
     
     
 
     
เด็กหญิงพริม เจริญสกุลวงศ์   เด็กหญิงเอมภา โรจน์ฤทธากร
นักเรียนชั้น Year 8B   นักเรียนชั้น Year 9A
     
     
     
   
     
  เด็กชายศรัณยู โยเนะมูระ แสงแดง  
  นักเรียนชั้น Year 9B  
     
 
 
 
 
 
รางวัลผ่านเกณฑ์ (ได้รับเกียรติบัตร)
     
   
     
  เด็กหญิงพริมา เวศม์วิบูลย์  
  นักเรียนชั้น Year 8C