การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา  2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

 
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     
     
     
ด.ญ.กัลยรักษ์ สุทัศนทรวง ด.ญ.ภัทรภร ภูริธีรางกูร ด.ญ.ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์
นักเรียนชั้น Yr.6C นักเรียนชั้น Yr.6E นักเรียนชั้น Yr.6E
รางวัลผ่านเกณฑ์ รางวัลผ่านเกณฑ์ รางวัลผ่านเกณฑ์