รายการ Southeast Asian Age Group Swimming Championship

ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิรกิตติ์ โสมนัส นักเรียนชั้น Yr.11D
ได้รับรางวัลหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ ประเภทผีเสื้อ 200 เมตร
การแข่งขัน ว่ายน้ำรายการ Southeast Asian Age Group Swimming Championship
ณ ประเทศบรูไนดารุสซาเลม ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 60