การประกวดโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน 12

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.พรนรินทร์ บรรจงประเสริฐ นักเรียนชั้น Yr.1E
ได้รับรางวัล ชมเชยยอดเยี่ยม ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี
จากการประกวดโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน 12
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park