The 9th Asian Age Group Championships 2017

ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิรกิตติ์ โสมนัส นักเรียนชั้น Yr.11D
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ The 9th Asian Age Group Championships 2017
กลุ่ม B ( อายุ 15 - 17 ปี ) ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2560 ณ ประเทศอุซเบกิสถาน