การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ The 9th Asian Age Group Championships 2017

ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิรกิตติ์ โสมนัส นักเรียนชั้น Yr.11D

 
   
   
   
   การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ The 9th Asian Age Group Championships 2017
    ได้รับรางวัลดังนี้  
      ประเภท ผีเสื้อ 200 เมตร 1 เหรียญเงิน
      ประเภท ผลัดผสม ชาย 2 หญิง 2  4 คูณ 100 1 เหรียญทองแดง
   

 


 
ประเภท ผีเสื้อ 200 เมตร

 
 
ประเภท ผลัดผสม ชาย 2 หญิง 2  4 คูณ 100