การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร - ระนอง เกมส์ ครั้งที่ 33

ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิรกิตติ์ โสมนัส นักเรียนชั้น Y10D
ได้รับรางวัลหรียญทอง กีฬาว่ายน้ำ ประเภทผีเสื้อ 200 เมตร
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร - ระนอง เกมส์ ครั้งที่ 33