Thailand Music Contest (TMC) 2017 ( 4-6 of age level)

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ นักเรียนชั้น Yr.2C
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน โดยการแสดง Ukulele + Vocal ในรุ่นอายุ 4-6 ปี
จากรายการ Thailand Music Contest 2017 (TMC 2017)

ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park @Central World
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560