การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง นักเรียนชั้น Yr.3A

 
   
  การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 6 รายการ
   
                       THE Smiling Fish International Challenge 2017. เมื่อวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2017
                                                           ได้รับรางวัลดังนี้
      ชายคูู่รุ่นอายุไม่่เกิน9 ปี 1 เหรียญทอง
       ชายเดี่ยว 1 เหรียญทองแดง
       
         
       
         
     
     
     
         
         
         
     
                       YONEX-SHERA-ROZA-BTY International Championships 2017 เมื่อวันที 4-9 เมษายน 2017
     ได้รับรางวัล           1 เหรียญเงิน  
        
     
     
         
     
                       Pathumthani MIZUNO YOUTH Championships 2017 เมื่อวันที 11-15 มีนาคม 2017
     ได้รับรางวัล           1 เหรียญเงิน  
     
     
     
         
         
     
                       R-MA JUNIOR SU SU # 1 เมื่อวันที 26-27 พฤศจิกายน 2016
                                                           ได้รับรางวัลดังนี้
      ชายูคู่อายุ 8 ปี   1 เหรียญทองแดง
      ชายูคู่อายุ 10 ปี   1 เหรียญทองแดง
       
     
     
     
     
     
         
         
         
     
                       The Smiling Fish International Challenge 2016 เมื่อวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2016
     ได้รับรางวัล          1 เหรียญทองแดง  
       
     
         
         
         
     
     
                       YONEX-BTY Open 2016 เมื่อวันที่ 6-10 เมษายน 2016
     ได้รับรางวัล          1 เหรียญทองแดง