การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง นักเรียนชั้น Yr.4E

 
   
  การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 4 รายการ
   
                       Badminton Coach Club 2016 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2016
     ได้รับรางวัล           1 เหรียญทอง  
       
     
     
         
         
         
     
                      Badminton ADB.12 Championships 2016 เมื่อวันที่ 19-20 พฤษจิกายน 2016
     ได้รับรางวัล           1 เหรียญทองแดง  
        
     
     
         
         
         
         
     
                      Children's Day from Sports Authority of Thailand. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2017
     ได้รับรางวัล           1 เหรียญทอง  
     
   
         
         
         
         
                       THE MALL-VS. BADMINTON OPEN 2017. เมื่อวันที่ 16-20 เมษายน 2017
     ได้รับรางวัล           1 เหรียญเงิน  
       
     
     
         
   
       
       
       
                       THE Smiling Fish International Challenge 2017. เมื่อวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2017
     ได้รับรางวัล           1 เหรียญทองแดง