การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.อัญชลี รอดสุนทร นักเรียนชั้น Year 8B
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองคำ (ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ได้รับถ้วยรางวัลของมูลนิธิร่มฉัตร เกียรติบัตรชนะเลิศ
เหรียญทองคำ (ทองคำแท้) และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร


รายชื่อผู้ติดอันดับ 1 ใน 10 คะแนนสูงสุดระดับประเทศ ของแต่ละระดับชั้น

  
     
  
ด.ญ. เซียงหลู่ เฉิ้น
นักเรียนระดับชั้น Year 2E
   ด.ญ. เพลงพิณ สุประดิษฐอาภรณ์
นักเรียนระดับชั้น Year 2F
   ด.ญ. อี๋ ฉ้วน ลี
นักเรียนระดับชั้น Year 3E
  
        
  
ด.ช. ชูยี่ ลี่
นักเรียนระดับชั้น Year 6B
   น.ส. เจีย เจีย ไป๋
นักเรียนระดับชั้น Year 10F