การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 (ระดับม.1-3) ประจำปี 2560

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ Year 8A, ด.ญ.ภัทร์นฤน เจริญจิตรวัฒนา Year 9A
และ ด.ช.พชรพงษ์ อิงค์ปัญญา Year9B
ได้รับรางวัล ชมเชย
จากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 (ระดับม.1-3) ประจำปีการศึกษา2560

ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร     
  
ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์
นักเรียนระดับชั้น Year 8A
   ด.ญ.ภัทร์นฤน เจริญจิตรวัฒนา
นักเรียนระดับชั้น Year 9A
   ด.ช.พชรพงษ์ อิงค์ปัญญา
นักเรียนระดับชั้น Year 9B