การแข่งขัน Aeon English Speech Contest 2018

 


ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส. รินรดา เภกะนันทน์ Yr. 11B
ที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 9 คนที่ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน Aeon English Speech Contest 2018

ณ มูลนิธิอิออนประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561

         
 
 
 
 


โดยนักเรียนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2018 ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมกับ
นักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย