Asia Pacific Arts Festival 2018


 

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร นักเรียนชั้น Yr. 10A
ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย
เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงในงาน Asia Pacific Arts Festival 2018 รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป


โดยได้รับรางวัล ดังนี้
1. Distinction Gold Award
2. 1st Music Runner Up Category U15

ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2561

         
         
ประมวลภาพ
 
 
 


Asia Pacific Arts Festival 2018