การแข่งขัน Asia-Pacific Electone Festival 2018


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ธนทัต ธีรวิจารณญาณกุล ชั้น Y. 8D

 


ได้รับรางวัล GOLD PRIZE ประเภท Electone Solo รุ่น JUNIOR SECTION 3
จากการแข่งขัน Asia-Pacific Electone Festival 2018
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายการนี้ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย

นักเรียนจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน YAMAHA ELECTONE CONCOURS 2018
ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561นี้

 


     
 
     
  

 

 

         
         
ประมวลภาพ
 
 
 


Asia-Pacific Electone Festival 2018