โครงการ แข่งขันพูดภาษาอังกฤษนานาชาติ (Eye Level English Speech Competition 2018 for MUN CAMP)

 


ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Y.6B

         
 
 
 
 


ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 คนที่ชนะเลิศ รุ่นชั้น ป.3 – ป.6 จากผู้เข้าแข่งขัน 75 คนทั่วประเทศ
จากโครงการ แข่งขันพูดภาษาอังกฤษนานาชาติ (Eye Level English Speech Competition 2018 for MUN CAMP)
โดยจะเข้าร่วมค่ายผู้นำนักเรี ยนระดับนานาชาติ EYE LEVEL MODEL UNITED NATION CAMP 2018
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 ร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลก
จัดโดย Eye Level Thailand สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล ประเทศไทย
ในการเข้าค่ายครั้งนี้ มีการจำลององค์การสหประชาชาติ โดยนักเรียนต้องจับกลุ่มร่วมกั บเพื่อนต่างชาติ เพื่อ
ช่วยกันวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและนำเสนอตามหัวข้อที่ คุณครูได้มอบหมาย และยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ สำคัญใน
ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย
ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.แพรวาทอง เดชอธิการ Y.2A

         
 
 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินสด 2,000 บาท ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก


และ

ด.ญ. ซิยาน่า Y.1F

         
 
 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินสด 1,000 บาท ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
ในรุ่นชั้น ป.1 – ป.2 จากผู้เข้าแข่งขัน 54 คนทั่วประเทศ
ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลช่วงปลายปีนี้