การแข่งขัน Ice Skate Asia2018 รุ่น Alpha อายุ 7 ขวบ

 


ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.รมิดา ภักดีแสงรัตน์ Y.2B

         
 
 
 
 

 

  ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Ice Skate Asia2018 รุ่น Alpha อายุ 7 ขวบ ดังต่อไปนี้
   
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Character Spot ในบทบาท Judy Hopps เพลง Try Everything
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภท Solo  
   

เมื่อวันที่ 5-12 สิงหาคม 2561 ณ  The Rink Ice Arena, เซ็นทรัลพระราม 9