KPIS Music Challenge 2019

 

ขอแสดงความยินดีกับ
วง Acumen ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันดนตรี ประเภท Band Category
ในรายการ KPIS Music Challenge 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

รายชื่อนักดนตรีประจำวง Acumen ได้แก่
1. นายพงศกร สถิรเมธากร Yr. 11C Guitar
2. นายธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย Yr. 11C Bass
3. นายธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์ Yr. 9A Drum
4. นายภัควัฒน์ ธีรนันทเวช Yr. 12C Guitar
5. นายศิรา สิทธิจารธรรม Yr. 10C Piano