การประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม คิเรอิคิเรอิ ครอบครัวมือสะอาด


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. ธนสิริกาญจน์ เมธีกุลเจริญ ชั้น KG.3D

 


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพระบายสี
ในกิจกรรม คิเรอิคิเรอิ ครอบครัวมือสะอาด เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา