การแข่งขัน Math-Eng Contest (MEC) ครั้งที่ 4 / 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขัน Math-Eng Contest (MEC) ครั้งที่ 4 / 2561
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
     
   
     
  ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์  
  Y. 2D  
  เหรียญทอง  
     
     
 
 
 
 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
     
   
     
  ด.ญ.ธนพร ชวนะสุนทรพจน์  
  Y. 5A  
  รางวัลชมเชย