Moose Game Invitational Meet 2018 [Level 6]

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. ลิลลี่ ประทีป นักเรียนชั้น Yr.4A
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก รายการ Moose Game Invitational Meet 2018 [Level 6] ดังนี้

1. ชนะเลิศ เหรียญทอง     อุปกรณ์ Floor Exercise (ฟลอร์ เอกเซอร์ไซส์)
2. ชนะเลิศ เหรียญทอง     อุปกรณ์ Bar (บาร์ต่างระดับ)
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง     อุปกรณ์ Vault (โต๊ะกระโดด)
4. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน     ประเภท All Around (คะแนนรวมทุกอุปกรณ์)

ณ Thai Canadian Community Sports
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561