การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Y.5D

         
 
 
 
 

ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในระดับประถมศึกษา

จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยกองการสังคีต
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง