การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ติด 1 ใน 10 คะแนนสูงสุดระดับประเทศ)
     
     
   
     
  ด.ญ. เซียงหลู่ เฉิ้น  
  Yr. 3E  
     

 
 
     
     
 
     
ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐ์อาภรณ์   ด.ญ.ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์
Yr. 3F   Yr. 3C
รางวัลชมเชย   รางวัลผ่านเกณฑ์
     
     
     
 
     
ด.ญ.จี่หาน หวู๋   ด.ญ.เจียเอ่อ หวู
Yr. 3D   Yr. 3B
รางวัลผ่านเกณฑ์   รางวัลผ่านเกณฑ์
 
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
     
     
 
     
ด.ญ.ธารทิพย์ สิวโป๋ สุจริตโศภิต   ด.ญ. ชนิตา บูรณะบัญญัติ
Yr. 5D   Yr. 6F
รางวัลชมเชย   รางวัลชมเชย
     
     
     
 
     
ด.ช.ย่วยชาง หวู   ด.ญ. อี้ ฉ้วน ลี
Yr. 6D   Yr. 4E
รางวัลผ่านเกณฑ์   รางวัลผ่านเกณฑ์

 

 
 
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ติด 1 ใน 10 คะแนนสูงสุดระดับประเทศ)
     
     
   
     
  ด.ช.จรณินทร์ โตมงคล  
  Yr. 7D  
     
     
     
 
     
ด.ช.ยุ่ย หลิน จง   ด.ช.ซูยี่ ลี่
Yr. 7D   Yr. 7A
รางวัลชมเชย   รางวัลผ่านเกณฑ์
     
     

 

 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (ติด 1 ใน 10 คะแนนสูงสุดระดับประเทศ)
     
   
     
  น.ส. เจีย เจีย ไป๋  
  Yr.11F  
     
     
     
     
     
   
     
  น.ส. กานติมา กฤตภิญโญ  
  Yr. 12A  
  รางวัลผ่านเกณฑ์