การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561

 

 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
     
     
     
ด.ช. จอร์น เฮนรี่ เกียร์ร่อน ด.ญ. ณิชชา เทพวัฒนปิยกุล ด.ญ. กวิสรา พิกุลทอง
Y.3A Y.3A Y.3C
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลผ่านเกณฑ์
     
     
     
     
     
     
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
     
     
     
ด.ญ. ปัญญ์ ทรงทรัพย์กุล ด.ช. ยินดี เมธาจิตตานนท์ ด.ญ. เอมมิลี่ ศิริญญา บูลเตอแมน
Y.6A Y.4A Y.6A
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลผ่านเกณฑ์
     
     
     
     
     
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     
   
     
  ด.ช.ธีร์ เดชปกเกศ  
  Y.9B  
  รางวัลชมเชย  
     
     
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
     
     
  นางสาวสิริวิมล ชัยนราพร  
  Y.11F  
  รางวัลผ่านเกณฑ์