การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร

 
 
ระดับประถมศึกษา
     
   
     
  ด.ญ.มิกิ คาวามูระ  
  ชั้น Y.4E  
  เหรียญทอง  
 
 
 
 
     
     
     
ด.ช.ยูตะ วรบวร ด.ช.มาซากิ นาริตะ
ชั้น Y.6E   ชั้น Y.4B
เหรียญเงิน   เหรียญทองแดง
     
     
 
     
     
     
ด.ช.ธรรมชาติ จงนรังสิน ด.ญ.ฐิตารีย์ อัครเลิศรัฐกร
ชั้น Y.5C   ชั้น Y.6F
รางวัลชมเชย   รางวัลชมเชย
     
     
     
 
     
     
     
ด.ญ.ณัฐชนน ประชาพร ด.ญ.คูณชิตา โอะโนะเดะระ
ชั้น Y.6C   ชั้น Y.6E
รางวัลผ่านเกณฑ์   รางวัลผ่านเกณฑ์
     
     
                      
     
     
     
     
 
 
ระดับมัธยมศึกษา
     
   
     
  ด.ญ.มยุรี ซาโต้  
  ชั้น Y.8C  
  เหรียญทอง  
     
     
 
     
     
     
ด.ญ.ชลันธร ชูชัยโชคไพศาล ด.ญ.มะลิสรา จงนรังสิน ด.ญ.อามิริ อโอยากิ
ชั้น Y.9E ชั้น Y.9A ชั้น Y.8C
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย
     
     
     
 
     
     
     
ด.ญ.พริมา เวศม์วิบูลย์ ด.ญ.พริม เจริญสกุลวงศ์ ด.ญ.ยูนะ ธรรมอุต
ชั้น Y.9C ชั้น Y.9B ชั้น Y.7C
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย
     
     
     
     
     
     
   
     
นายศรัณยู โยเนะมูระ แสงแดง
ชั้น Y.10E
รางวัลชมเชย