การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. เปมิกา เสนะวีณิน ชั้น Y. 8D

         
 
 
 
 


ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี