การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9

 


ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.ไรวินทร์ อังกุรสวัสดิ์ Y.5D

         
 
 
 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ในงาน S.G. Music Festival2018
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล