โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร์ KG.2B
ได้รับรางวัลขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี
และ
ด.ญ.พรนรินทน์ บรรจงประเสริฐ Year 2E
ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6-9 ปี
จากโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13

รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8
จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, และนิตยสาร Mother&Care