การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (รอบระดับประเทศ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ปี 2561

 
 
ประเภท Thai ASMO English Ranking Level 1 (Year 3 & 4)
     
     
     
   
     
  ด.ช.รัชช์ณัณท์ พิริยะไตรนาถ  
  Y.4C  
  รางวัล Merit  
     
 
 
 
 
ประเภท Thai ASMO English Ranking Level 2 (Year 5 & 6)
     
     
     
   
     
  ด.ญ.ปัญญ์ ทรงทรัพย์กุล  
  Y.6A  
  รางวัล Gold  
     
 
 
     
   
     
  ด.ญ.ธนพร ชวนะสุนทรพจน์  
  Y.5A  
  รางวัล Silver  
     
     
 
     
 
     
ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย   ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์
Y.6C   Y.6B
รางวัล Merit   รางวัล Merit
     
     
     
     
 
ประเภท Thai ASMO English Ranking Level 3 (Year 7, 8 & 9)
     
     
     
 
     
ด.ช.เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์   ด.ญ.ทอนญ่า เนย์เทย์ บิดเดิล
Y.8D   Y.9A
รางวัล Gold   รางวัล Gold
     
     
     
     
     
 
     
 
     
ด.ช.ศุภเดช อรุณศุภนิตย์   ด.ญ.อันนา เบญจาภิบาล
Y.7C   Y.9A
รางวัล Silver   รางวัล Silver
     
     
     
     
     
 
     
 
     
ด.ญ.นิภรดา สุบงกช   ด.ช.วิฑูรย์ เอี้ยวบุญญานุรักษ์
Y.9A   Y.9A
รางวัล Bronze   รางวัล Merit