การแข่งขันแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19 / 2561


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19 / 2561
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2
     
     
     
   
     
  ด.ช.ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์  
  Y. 2D  
  เหรียญทองแดง  
     
     
     
 
 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4
 
 
 
     
ด.ช.ศุภณัฐ ตั้งวัฒนา ด.ญ.ภวริศา ลิมป์ชนาภา
Y.4A   Y.4B
เหรียญทองแดง   รางวัลชมเชย
     
     
     
     
     
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     
     
     
   
     
  ด.ญ.เปมิกา เสนะวีณิน  
  Y.8D  
  เหรียญทอง  
     
     
 
 
     
     
ด.ช.ชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม ด.ช.ประเณศ อิงคนันท์
Y.8D   Y.9A
เหรียญทองแดง   เหรียญทองแดง