การแข่งขัน Thailand International Wind Symphony Competition 2019 (Class D)


ขอแสดงความยินดีกับ

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand International Wind Symphony Competition 2019 (Class D)

ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดยคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         
           

 

ชนะเลิศ : วง Ektra Sax Quartet

 
           
         
 
รายชื่อสมาชิกในวง ได้แก่
     
           
    1. นายณัฐนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ Y.12E  
             
    2. นายปัญญ์ ปริญญานุสรณ์ Y.11F  
             
    3. ด.ช.รณกฤต นิธิทองสกุล Y.9E  
             
    4. ด.ช.สุเมธ โชตนา Y.8C  
             
 
   
 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 :  วง Ektra Clarinet Quartet

 
           
         
 
รายชื่อสมาชิกในวง ได้แก่
     
           
    1. น.ส.ชญานิศ เชษฐพรเพชร Y.11B  
             
    2. นายปัณณธร วิศวธน Y.11A  
             
    3. นายศุภเศรษฐ์ ชัยนภาเวทย์ Y.10E  
             
    4. ด.ช.กัณณ์ วังวิจิตร Y.9A  
             
 
   
 

 

รางวัลชมเชย : วง Ektra Flute Quartet

 
           
         
 
รายชื่อสมาชิกในวง ได้แก่
     
           
    1. นายภวัต เพ็งหิรัญ Y.11E  
             
    2. นายกฤษฎิ์ วังวิจิตร Y.10A  
             
    3. ด.ช.เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์ Y.8D  
             
    4. ด.ญ.รัฐนันท์ จิตศรีสุนันท์ Y.7D  
             
 
   

 

         
         
ประมวลภาพ
 
 
 


Thailand International Wind Symphony Competition 2019