Yamaha Thailand Music Festival 2019


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.จิตบุญ อรุณเวชกุล ชั้น Y.6E

 

 


ได้รับรางวัล Yamaha Gold Prize ประเภท Electone Solo รุ่นอายุ 12 -15 ปี
รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ จากการประกวดดนตรี ในรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2019

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ
และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เข้าร่วมแข่งขันรอบประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับ Asia-Pacific ต่อไป